Buyer Persona templates

Download deze gratis template (26 pagina's) + de leadstreet ppt-deck en ontdek best practices voor het researchen van jouw buyer persona en het maken van goed gedocumenteerde buyer persona.

In deze gratis template leer je:

  • De juiste vragen te stellen tijdens de Persona-interviews
  • Je onderzoek te vertalen naar Buyer Persona
  • Je Buyer Persona goed te presenteren
  • Je Buyer Persona te gebruiken voor segmentatie, content, ...

Vul hiernaast het formulier in en download deze 2 templates.

Don’t be shy
Drop us a line!

We’re looking forward to building your website.

Let's talk websites